3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Απρίλιος 21, 2016

3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Νεότερα στη θεραπεία της Αθηροσκλήρωσης

διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου

FINAL PROGRAM

Posted in Blog by remed