3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

21 Απριλίου, 2016

3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Νεότερα στη θεραπεία της Αθηροσκλήρωσης

διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου

FINAL PROGRAM

Posted in Blog by remed